Tỷ giá: 1 VND = 1 VNĐ

Vui lòng đăng nhập

Số tiền hiện có
0
Số tiền đã nạp
0
Hướng dẫn nạp tiền:
- Bạn vui lòng chuyển khoản chính xác nội dung để được cộng tiền nhanh nhất.
- Nếu sau 10 phút từ khi tiền trong tài khoản của bạn bị trừ mà vẫn chưa được cộng tiền vui liên hệ Admin để được hỗ trợ.
Tỷ giá: 1 VND = 1 VNĐ
Số tiền nhận được: (mệnh giá thẻ) - (mệnh giá thẻ x % chết khấu / 100)
Ví dụ thẻ 20k : 20000 - (20000 * 15/ 100) = 17000
Chọn sai mệnh giá mất tiền

Lịch sử gạch thẻ

# Seri Mạng Mệnh giá Trạng thái Ghi chú Thời gian