Đang lấy gói

Lưu ý khi tạo đơn
  • Ngiêm cấm Buff các ID Seeding có nội dung vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền và band khỏi hệ thống vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Vui lòng lấy đúng id bài viết, công khai và check kỹ job tránh tạo nhầm, tính năng đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ không hoàn tiền nếu bạn tạo nhầm
avatar
Chưa đăng nhập
Chưa đăng nhập
0
# Thao tác Thời gian Uid Server Số lượng Bắt đầu Đã chạy Giá Tổng tiền Trạng thái Ghi chú